Scholing

Inschrijven
E learning cursus 4 Verlies en rouw in kinderpalliatieve zorg

E-learning cursus 4: Verlies en rouw in kinderpalliatieve zorg

Deze cursus laat u kennismaken met ‘verlies en rouw in palliatieve zorg voor kinderen’, om uw inzicht over deze onderwerpen te vergroten en u in staat te stellen signalen van complexe rouw te herkennen. Tevens maakt u kennis met verschillende werkwijzen die u kunnen helpen in de (onder)steunende omgang met kinderen en ouders die verlies en rouw ervaren. Elke zorgverlener kan een belangrijke bijdrage leveren aan het rouwproces van ouders en kinderen in het gezin. Dit vraagt kennis, inzicht en waar nodig vaardigheid tot begeleiding naar professionele rouw- en verliesbegeleiding. Echter, complexe rouw en de begeleiding hiervan vraagt altijd om specialistische begeleiding voor het hele gezin. Deze module geeft daarom inzichten zodat u (h)erkent wanneer u specialisten in rouw en verliesbegeleiding kunt inschakelen. Bent u zelf een rouw- en verliesbegeleider of geestelijk verzorger voor kinderen dan zijn een aantal van de handelingen voor toepassing in de praktijk wel voor u bestemd.

Datum
Prijs
Locatie
Beschikbare plekken
990 plaatsen
 
 

Programma

De cursus Verlies en rouw in kinderpalliatieve zorg bestaat uit drie verschillende modules:
 

Module 1: Het ondersteunen van kinderen bij verlies en rouw

Deze module behandelt het volgende:

 • Definities van verlies, verdriet, rouw en rouwbegeleiding
 • Rouw in de context van cultuur en/of religie van het gezin
 • Algemene basistheorieën over dood, verdriet en rouw
 • Belangrijke theorieën over dood, verdriet en rouw in de kindertijd
 • Mythen en feiten over verdriet bij kinderen en adolescenten
 • Kinderen ondersteunen bij rouw
 • Normale effecten van verdriet bij kinderen
 • Kenmerken van verdriet in verschillende leeftijdsgroepen

 

Module 2: Ondersteuning van het gezin, verschillende soorten verdriet en praktische hulp

Deze module behandelt het volgende:

 • Ondersteuning van gezinnen, broers en zussen
 • Identificeren, monitoren, benoemen, adviseren, handelen en begeleiden van anticiperend verdriet
 • Risicofactoren voor het ontwikkelen van gecompliceerde rouw
 • Identificeren, monitoring, benoemen, adviseren, handelen en begeleiden van gecompliceerde rouw
 • Inzicht in uitgesteld verdriet
 • Het gebruik van praktische werkvormen zoals herinneringsboeken en -dozen (memory work), verhalen maken en vertellen (storytelling), testamenten en (laatste) wensen van kinderen, enz.

 

Module 3: Zorg voor de zorgende – Veerkracht

In deze module wordt in gegaan op hoe u als zorgverlener uw veerkracht kunt ondersteunen. Het behouden van veerkracht verbetert namelijk het welzijn van de zorgprofessional en daarmee de kinderpalliatieve zorg. Om uw veerkracht te verbeteren is het belangrijk om te weten welke factoren erop van invloed zijn. In deze slotmodule worden de verschillende factoren behandeld.

 

Doelstellingen van de cursus

Aan het einde van deze cursus kunnen deelnemers:

 • Inventariseren en beoordelen hoe een kind en gezin omgaan met anticiperend verdriet en het rouwproces, evenals het verkennen van de verschillende theorieën.
 • Rouw plaatsen in de context van cultuur en/of religie van een gezin.
 • Het verdriet van een kind in verschillende ontwikkelingsstadia (h)erkennen en begeleiden.
 • Omgaan met en begeleiden van heftige emoties in reactie op verlies.
 • Aansluiten bij levensvragen/vragen over betekenisgeving.
 • Complexe rouw herkennen/signaleren, erkennen en adequaat kunnen doorverwijzen naar specialisten.
 • ’Vertraagd verdriet’ of ‘uitgestelde rouw’ signaleren, erkennen en ondersteunen (en zo nodig doorverwijzen).
 • Adviseren in het gebruik van praktische werkvormen zoals herinneringsboeken en -dozen (memory work), verhalen maken en vertellen (storytelling), testamenten en (laatste) wensen van kinderen, enz.

 

Didactische opbouw
Elke cursus bestaat uit een theoriegedeelte en assessments (case studies, reflecterende studies en meerkeuzevragen). Zodra het werk is beoordeeld, krijgt u als deelnemer een bericht over uw uitslag. Als u geslaagd bent voor de cursus ontvangt u een certificaat.


Kosten
De kosten van deze cursus bedragen € 19,00, dit bedrag is inclusief begeleiding en het bijbehorende digitale handboek. Na betaling ontvangt u de inlogcodes.


Informatie en inschrijven
Voor meer informatie over het e-learning programma kunt u contact opnemen met mevrouw Maraliza de Haan, via e-mail m.dehaan@kinderpalliatief.nl


Accreditatie 

Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals met 8 studiepunten

Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten met 8 studiepunten

Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers (SKGV) met 0,5 studiepunten

Registerplein met 8 punten


Persoonsgegevens en privacy

Informatie over ons privacybeleid en de verwerking van persoonsgegevens in het bijzonder vindt u hier.

Datum
Prijs
Locatie
Beschikbare plekken
990 plaatsen