Jaarverslag 2019

Ook in 2019 hebben wij weer volop geïnvesteerd in het stimuleren, initiëren en organiseren van samenwerking ten behoeve van de kwaliteit van kinderpalliatieve zorg voor gezinnen met een ernstig ziek kind. Dwars door de muren en schotten van bestaande domeinen heen. Download hier het factsheet met alle mijlpalen van 2019. Lees hieronder  het gehele jaarverslag 2019.
 


Beloningsbeleid Stichting Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg

Onze stichting werkt met betaalde medewerkers in loondienst en binnen projecten en diensten ook met ingehuurde krachten en vrijwilligers. De toezichthouders en vrijwillige medewerkers van de stichting ontvangen voor hun werkzaamheden geen salaris, wel een onkostenvergoeding. De stichting volgt vrijwillig, vor zover mogelijk, de CAO Ziekenhuizen . De medewerkers ontvangen allemaal een salaris conform functieregeling en salarisschalen binnen de CAO Ziekenhuizen.  Deze inzet is direct gekoppeld aan projectplannen en projectbegrotingen, waarbij de bekostiging veelal gebaseerd is op projectsubsidies of subsidies uit fondsenwerving.
 

Jaarverslag 2018

Download het factsheet 2018

Download het jaarverslag 2018

 

Jaarverslag 2017

Download het factsheet 2017

Download het jaarverslag 2017 

Balans en de staat van baten en lasten 2017