Organisatie

Het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg is een stichting en bestaat uit een raad van toezicht, een directeur bestuurder en een bureau. Daarnaast kent het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg een Expertiseraad (branche- en beroepsverenigingen) en een Expertraad Kind & Gezin (patiëntenverenigingen). 

Vacature: Voorzitter Raad van Toezicht

In de Raad van Toezicht van het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg ontstaat met ingang van 1 april 2022 een vacature voor de functie van voorzitter, in verband met het verlopen van de zittingstermijn van de huidige voorzitter. De benoeming geldt voor 4 jaar en kan eenmaal worden verlengd met 4 jaar. Wilt u meer informatie, bekijk dan de vacature.

 

Bestuur & Medisch adviseurs

M.A. (Meggi) Schuiling-Otten

Bestuurder

Prof. dr. mr. A.A.E. (Eduard) Verhagen

Hoogleraar kinderpalliatieve zorg, Medisch adviseur

Prof. dr. L.C.M. (Leontien) Kremer MD PhD

Kinderarts/onderzoeker, Medisch adviseur

Bureau & Beleid

Debby Zuijderwijk

Officemanager

Carolien Huizinga

Beleidsadviseur / Bestuurssecretaris

Mara van Stiphout

Beleidsmedewerker

Bas van Weert

Financiële administratie & control

Stephanie Vallianatos

Projectleider

Coördinatoren Netwerken Integrale Kindzorg (NIK)

Leandra Beeloo

Netwerkcoördinator NIK Holland Rijnland

Monique Christophe

Netwerkcoördinator NIK Limburg & Zuidoost-Brabant

Maarten Vrolijk

Netwerkcoördinator NIK Noordoost

Johannes Verheijden

Netwerkcoördinator NIK Utrecht en Noord-Holland & Flevoland

Chantal van der Velden

Netwerkcoördinator NIK Zuidwest en Zuidoost

Opleidingscoördinatoren

Ellen Dijkstra - Rurup

Opleidingscoördinator Basistraining

Maraliza de Haan

Opleidingscoördinator E-Learning

Marjolein Koot

Opleidingscoördinator, Hoger beroepsonderwijs zorg

Raad van Toezicht

Nico Peelen

Voorzitter - Klinisch psycholoog

Ine van Hest

Secretaris - Bestuurder op vrijwillige basis in de gezondheidszorg

Marie-José Pulles​

Penningmeester - Organisatieadviseur, interim manager en coach

Wouter Kollen

Lid - Kinderarts-oncoloog bij het Prinses Máxima Centrum

Hans van Goudoever

Lid - Kinderarts - hoofd van het Emma Kinderziekenhuis (Amsterdam UMC)