Het Individueel Zorgplan: hoe zat het ook alweer?

Het Individueel Zorgplan: hoe zat het ook alweer?

Na uitvoerig onderzoek in samenwerking met ouders en zorgverleners wordt binnenkort het vernieuwde Individueel Zorgplan geïmplementeerd. Maar wat is een Individueel Zorgplan ook alweer? Waarom is het zo belangrijk? Wie vult dit in en wie is eindverantwoordelijk? In dit artikel gaan we terug naar de basis.

 

Iedereen moet geïnformeerd zijn

Als een kind palliatieve zorg nodig heeft, dan komt er veel op het gezin af. De zorg voor het kind is intensief en wordt vaak door meerdere zorgverleners gegeven. Er is van alles te regelen. Het Individueel Zorgplan (IZP) is bedoeld om goede afspraken te maken en vast te leggen over de zorg en behandeling van het kind.

Kind en gezin, en ook alle betrokken zorgverleners, moeten op de hoogte zijn van de afspraken en wensen die gemaakt en uitgesproken zijn. Deze worden vastgelegd in het IZP. Dit kan gaan over de behandeling, maar ook over de kwaliteit van leven én sterven. Het IZP moet ook helpen de zorg in het ziekenhuis, de zorg thuis en in de eigen omgeving op elkaar te laten aansluiten. Door middel van het IZP kan de zorg sneller van elkaar overgenomen worden.

 

Aandacht voor alle aspecten

Uniek aan het Individueel Zorgplan Kinderpalliatieve Zorg is dat er niet alleen oog is voor de lichamelijke zorg voor het kind, maar ook voor de psychologische (gevoelens en gedachten), sociale (familie en vrienden), pedagogische (opvoeding en onderwijs) en spirituele (de manier waarop u in het leven staat) aspecten. Behandeling van lichamelijke klachten is belangrijk, maar ondersteuning op andere gebieden kan ook nodig zijn. Zo kunnen er bijvoorbeeld levensvragen spelen of vragen over de opvoeding. Het IZP is zo opgebouwd dat de behoefte aan zorg en ondersteuning op verschillende gebieden in kaart kan worden gebracht.

Doordat het IZP onlosmakelijk verbonden is met het Medische Kindzorgsysteem (MKS) is er ook aandacht voor veiligheid. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de veiligheid van medische hulpmiddelen of bekwaamheid van mantelzorgers om medische handelingen uit te voeren.

 

Wat is er zoal te vinden in het IZP?

In het IZP worden onder andere de volgende vragen beantwoord:
- Welke afspraken zijn er gemaakt rondom de behandeling van het kind?
- Wie is er betrokken bij het gezin? Welke bijzonderheden zijn hierbij te benoemen?
- Welke afspraken rondom voeding en vocht zijn er gemaakt?
- Welke medicatie en hulpmiddelen worden er gebruikt?
- Wat kunnen ouders en professionals bij een bepaald ziektebeeld verwachten en welke afspraken zijn hierbij gemaakt?
- Zijn er bijzonderheden rondom het levenseinde (zoals contactgegevens uitvaartbegeleider, religieuze rituelen of wensen rondom orgaandonatie)?

 

Wie stelt het op en wie is eindverantwoordelijk?

In het kader van het IZP-project is afgesproken dat een IZP wordt opgesteld voor alle kinderen met een levensduurverkortende of levensbedreigende diagnose binnen acht weken na diagnose. Het IZP wordt opgesteld door de hoofdbehandelaar of betrokken kinderarts in samenwerking met een kinderverpleegkundige. Deze hoofdbehandelaar of kinderarts is eindverantwoordelijk voor het opgestelde IZP. Het IZP wordt altijd samen met het kind (wanneer mogelijk) en ouders opgesteld en herzien.

Het invullen van een IZP is een proces dat gedurende het hele palliatieve traject (van diagnose tot overlijden) wordt aangevuld, geëvalueerd en waar nodig herzien. Er is altijd de mogelijkheid om afspraken bij te stellen of te wijzigen.


Advance Care Planning als basis

Advance Care Planning gesprekken vormen de basis voor het invullen van het IZP. Tijdens deze gesprekken bespreken zorgverleners en kind en gezin de wensen, behoeften, doelen en verwachtingen voor de toekomst. Dit wordt vervolgens in het IZP vertaald naar specifieke informatie en afspraken. Wat vastgelegd wordt moet namelijk passen bij het kind, de fase van de ziekte en de voorkeuren van het gezin.

 

Bijscholing voor zorgprofessionals

Om het vernieuwde IZP te implementeren is er scholingsaanbod ontwikkeld voor zorgprofessionals. Bent u (kinder)arts of (kinder)verpleegkundige en bent u geschoold in Advance Care Planning (ACP) volgens de 2-daagse IMPACT-training? Schrijf u dan in voor de gratis online training ‘Individueel Zorgplan in de kinderpalliatieve zorg’ op 14, 16, 21 of 22 februari 2022.  

 

Meer informatie

Op 1 maart start de implementatie van het vernieuwde IZP. Houd hier onze website en social media kanalen voor in de gaten. Gelijktijdig publiceren wij een bijbehorend zakboekje dat gebruikt kan worden ter ondersteuning bij het invullen van het IZP.

 

Op de onderzoekspagina kunt u meer informatie vinden over het onderzoek naar het verbeteren van het IZP.