Eiland hoppen – op zoek gaan naar elkaars kennis & expertise

Eiland hoppen – op zoek gaan naar elkaars kennis & expertise

Wat doe je als je vanuit je e-learning cursus een opdracht krijgt die, in jouw optiek, niks met jouw werk of expertise te maken heeft? Blijf je op je eigen eilandje zitten of ga jij eiland hoppen en op zoek naar al die eilandjes om je heen – en naar hun expertise – om zo je opdracht te vervullen? Een verhaal uit de praktijk rondom het e-learning Programma Kinderpalliatieve Zorg.

Toen we bij het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg meerdere berichten ontvingen van studenten van ons e-learning programma dat een bepaalde opdracht ‘niets met hen te maken had’, zijn we op onderzoek uitgegaan. Eén van die studenten was Thomas van Heerde. Hij is geestelijk verzorger in het Radboudumc en betrokken bij het Kinder Comfort Team Amalia. Hij mailde (met toestemming gedeeld): “Toen ik een opdracht moest doen die buiten mijn praktijkveld viel, was mijn reactie: Hoe moet ik dit weten? Ik ben geen dokter of verpleegkundige!”

Een interessante reactie, vonden wij. Want, ook al volg je een e-learning - die je alleen thuis achter je computer kunt doen, zonder contact te hebben met anderen – dan wil dat niet zeggen dat je het moet houden bij je eigen ‘scope of practice’. Juist de kennis en vaardigheden uit de andere beroepen om je heen, binnen de kinderpalliatieve zorg, kunnen je eigen invulling van jouw functie rijker maken! Samenwerking en kennis delen is van cruciaal belang. En dat is wat wij vanuit het Kenniscentrum willen stimuleren. Ook met een online cursus!

Via het e-learningproces inspireren we studenten dan ook om – naast het verwerken van theoretische informatie - collega's te interviewen om hun opdrachten uit te voeren. Thomas zegt dat hij door overleg met collega’s, die ook te maken hebben met ernstig zieke kinderen en hun naasten, meer heeft geleerd over de processen in andere disciplines, bijvoorbeeld de diëtist, kinderarts en maatschappelijk werker.

Thomas legt uit: "Mijn aanvankelijke prikkelbaarheid (hoe kon ik het antwoord op deze opdracht weten, aangezien dit niet mijn vakgebied is) veranderde in een open en constructief overleg met mijn collega's in het ziekenhuis waar ik werk. En dat veroorzaakte een positief rimpeleffect in de onderlinge afstemming én in de hulp aan kind en gezin.” Het loont dus om van je eigen eiland af te komen.

Eiland hoppen vergroot je kennis over andere disciplines, geeft een beter onderling begrip en draagt bij aan het verbeteren van de kwaliteit van holistische zorg in de kinderpalliatieve zorg. Zo helpen we kinderen en gezinnen echt verder. “Zorgen doen we immers samen”, aldus Thomas, en daar sluiten wij ons graag bij aan!

Meer informatie?

Kijk voor meer informatie over het e-learning Programma Kinderpalliatieve Zorg op onze website of neem contact op met Maraliza de Haan via m.dehaan@kinderpalliatief.nl.