Team Willem Alexander

Het Kinder Comfort Team is een team van verschillende hulpverleners met veel kennis van en ervaring met de zorg voor ernstig zieke kinderen. Het Kinder Comfort staat voor ziekenhuisbrede palliatieve zorg voor kinderen van 0-18 jaar en wil een goede brug leggen van zorg in het ziekenhuis naar de zorg thuis. We spreken van palliatieve zorg als kinderen een levensduur verkortende of levensbedreigende aandoening hebben. De zorg kan gericht zijn op genezing en/of op kwaliteit van leven. 

 

Welke professionals/disciplines zitten in het Kinder Comfort Team Willem Alexander?

Het Kinder Comfort Team is een multidisciplinair team. Standaard zijn artsen, verpleegkundigen, medisch pedagogische zorgverleners, transferverpleegkundigen en maatschappelijk werkers betrokken. Zo nodig denken ook andere hulpverleners mee, zoals huisarts, kinderthuiszorgverpleegkundigen, psycholoog, diëtist, revalidatiearts, apotheker of andere professionals. Het Kinder Comfort Team Willem Alexander werkt nauw samen met het Netwerk Integrale Kindzorg (NIK) Holland Rijnland van het Kenniscentrum Kinderpalliatieve zorg. 

 

Wat kan het Kinder Comfort Team Willem Alexander voor mij als ouder betekenen?

Het Kinder Comfort Team heeft voor ogen naast ouders te staan. Het Kinder Comfort Team kan met u het gesprek over de benodigde zorg opstarten. Bij voorkeur hebben we dit gesprek in  een zo vroeg mogelijk stadium. We maken samen met u als ouders een plan voor mogelijke scenario’s in de toekomst. Vaak weten we met elkaar niet exact wanneer bepaalde scenario’s zullen optreden. Daarom is het fijn om over deze mogelijke scenario’s alvast na te denken in relatieve rust, zonder directe tijdsdruk. Er is dan tijd en ruimte om de verschillende keuzes af te wegen en een zo goed mogelijk plan te maken. Dit plan evalueren op vastgezette tijden met elkaar en stellen we bij indien nodig. 

Uw kind en zijn of haar gezin staan centraal in dit geheel. Het Kinder Comfort Team kan een schakel zijn tussen alle betrokken partijen in de zorg voor uw kind. Het team zal een adviserende rol op zich nemen, waarbij zorg op maat is afgestemd met uw gezin.

 

Wat kan het Kinder Comfort Team Willem Alexander voor mij als professional betekenen?

U kunt met een breed scala aan vragen rondom kinderpalliatieve zorg terecht bij het Kinder Comfort Team terecht. U kunt hierbij denken aan advies over symptoommanagement of advance care planning, ondersteuning bij het opstellen van een individueel zorg plan, een casus bespreken in een multidisciplinair overleg, een consultvraag over pedagogische/psychologische ondersteuning. 

 

Hoe kan ik me aanmelden? 

U kunt contact opnemen met het Kinder Comfort Team Willem Alexander door een mail te sturen naar: Kindercomfort.teamWA@Lumc.nl. Heeft u een spoedvraag tijdens kantooruren, dan kunt u bellen met het secretariaat kindergeneeskunde 071-52 62824 en vragen naar een van onderstaande personen. Buiten kantooruren kunt u via het algemene LUMC nummer vragen naar de dienstdoende kinderarts tel 071-5269111.

 

Contactgegevens: 

Mail: Kindercomfort.teamWA@Lumc.nl

Telefoonnummer: 071-5262824 (en vraag naar een van onderstaande personen)

Namen contactpersonen: Hilda Mekelenkamp, Trude Minnee (coordinator en kinderverpleegkundigen), Minke de Ru (kinderarts) en Renee Gregson (pedagogisch medewerker).